Erik Gatenholm, vid HHGAs 90-årsjubileum

90 ÅR

MED NÄTVERK OCH
KUNSKAPSUTBYTE

Är det fysiska nätverkandet dött? Nej, det tror inte Joakim Hökegård, ordförande för Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening (HHGA) – föreningen som i 90 år erbjudit en arena där alumner kan mötas för att utbyta kunskaper, nätverka och ha kul tillsammans.

– Att hitta ny personal och nya kunder är en utmaning för företag, och att ha ett bra nätverk är oerhört värdefullt. Jag tror att man behöver befinna sig i en ”digifysisk” värld, där man både är aktiv på de digitala mötesplatserna, men ibland också träffas fysiskt. Då är HHGA en mycket passande arena, säger Joakim Hökegård.


Nya kunskaper och insikter
HHGA har runt 40 aktiviteter per år. Det är seminarier, lunchträffar, företagsbesök, men också sociala aktiviteter som after work och vinprovning. Bland de 1600 medlemmarna blandas nyutexaminerades nyfikenhet med äldres erfarenhet, och man lär av varandra.

– Vi bidrar till det livslånga lärandet när medlemmarna tar del av kunskap och insikter från våra intressanta föreläsare, säger Joakim Hökegård. Det kan vara näringslivsprofiler som SKFs vd Alrik Danielsson eller före detta politiker som Leif Pagrotsky. Ofta är föreläsarna själva alumner. Men det behöver inte vara namnkunniga talare och många åhörare – ett lyckat evenemang kan lika gärna vara smalare och vända sig till medlemmar med en viss yrkesinriktning.


Mentorprogram för personlig utveckling

För några år sedan tillsatte HHGA en Young Alumni-kommitté som jobbar med föreningens aktiviteter för de yngre alumnerna.Ett resultat är Mentorprogrammet, som sjösattes 2018. Programmet ger adepterna möjlighet att genom samtal med en mentor skapa utrymme för reflektion, eftertanke och personlig utveckling under ett år.

– Föreningen har alltid erbjudit ett informellt mentorskap genom möten på våra evenemang, men nu har vi skapat en arena där adepter och mentorer kan mötas på ett mer formaliserat sätt. Det har fallit väl ut, och programmet är mycket uppskattat av både adepter och mentorer, berättar Joakim Hökegård.


Fler aktiviteter i Stockholm

I september firade HHGA 90-årsjubileum med namnkunniga talare och en storslagen fest. 90-årsfirandet var också ett avstamp inför framtiden.

Förutom att vara relevant i olika digitala kanaler för att möta alla sina målgrupper, vill man också utöka verksamheten i Stockholm, dit många av alumnerna beger sig efter examen.


– En förening som vår bygger på engagemang. Runt 50–60 personer jobbar ideellt i olika kommittéer, vilket ger en oerhörd kraft. Just nu letar vi efter personer som vill arbeta med Stockholmsaktiviteterna avslutar Joakim Hökegård.

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening (HHGA)

HHGA är en fristående förening som vänder sig till alla som studerat på Handelshögskolan. Verksamheten tog sin början 1929 och den finansiella basen skapades då alumnen Axel Adler, ägare till det som idag är Arla, på förmånliga villkor överlät fastigheten där restaurang Kometen ligger, och den senare såldes. 2007 gick föreningen samman med Handels Vänner under namnet Civilekonomföreningen Handels Vänner. 2011 togs det nuvarande namnet.