CECILIA MALMSTRÖM BLIR GÄSTPROFESSOR PÅ HANDELSHÖGSKOLAN

Sveriges tidigare EU-kommissionär Cecilia Malmström blir ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att tillträda Assar Gabrielssons gästprofessur i januari 2020. Under mina år i EU-politiken har jag skaffat mig många erfarenheter och insikter som jag hoppas kunna dela med mig av till studenter och lärare på Handelshögskolan. Det är i mötet mellan teori och praktik som kunskap växer och ny kunskap föds. Jag hoppas jag kan bidra till det, säger Cecilia Malmström.


Uppdraget som Assar Gabrielsson-professor omfattar 20 procent under perioden 1 januari till 31 december 2020. Som gästprofessor kommer Cecilia Malmström att möta studenter, forskare, alumner och partners till Handelshögskolan, i diskussioner och föreläsningar.

– Jag är oerhört glad över att kunna välkomna Cecilia Malmström som gästprofessor vid Handelshögskolan under 2020. Med sina omfattande erfarenheter från ett framgångsrikt arbete vid EU-kommissionen kommer hon att stärka Handelshögskolans verksamhet inom områden som är av avgörande betydelse för Sveriges och världens ekonomiska och politiska utveckling, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Cecilia Malmström är uppvuxen i Göteborg. Hon har en doktorsexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet, och undervisade under flera år i bland annat europeisk politik, regionalism och terrorism. Hon har en lång erfarenhet av EU-samarbetet, som ledamot av Europaparlamentet 1999-2006, och som Sveriges EU-kommissionär 2010 - 2019. Under åren 2006-2010 var hon EU-minister i den svenska regeringen. 2019 utsågs Cecilia Malmström till Årets svensk i världen.

Om Assar Gabrielsson-professuren
Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning instiftades 1999 till Assar Gabrielssons minne och finansieras via en gåva från Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond. Syftet med professuren är att ge studenterna ökade kunskaper om tillämpningen av de teorier inom ekonomi och ledarskap som de studerar. Bland tidigare innehavare av professuren finns Inga-Britt Ahlenius, Göran Carstedt, Marianne Nivert och Claes Dahlbäck.