STUDENTER VANN SM I JURIDIK

Madhusha Gurusinge och Astrid Svensson tog hem vinsten i SM i juridik. Riksfinalen avgjordes i Högsta Domstolen där studenternas presentation bedömdes av fem justitieråd. Utöver riksfinalen vann de även processpriset från Mannheimer Swartling.

96%

96 % av de som valde att börja arbeta efter kandidatexamen 2017 fick jobb inom sex månader. 56% fick jobb redan innan studierna avslutades.

VINST I SM I EKONOMI

Ekonomstudenterna Lukas Josefsson, inriktning finansiell ekonomi, Alice Aroneng, inriktning företagsekonomi och Susanna Hellström, inriktning finansiell ekonomi, och tog hem vinsten i SM i ekonomi. I år hölls tävlingen på Handelshögskolan.

65-ÅRSJUBILEUM
I september gästades Handelshögskolan av en grupp alumner som började på Handelshögskolan 1954.

STEN-OLOF PALM-STIPENDIAT

Årets Sten-Olof Palm-stipendiat är Anna Forkman från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som får ett års praktik på Swedish-American Chamber of Commerce i Washington D.C. samt 240 000 kronor för att täcka boende och uppehälle under perioden. Stipendiet delas ut av Göteborgs Köpmannaförbund och kan sökas av studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan, och som har ett särskilt intresse för handeln.

HANDELSHÖGSKOLAN VÄSSAR EKONOMIUTBILDNINGEN

PÅ STUDIEBESÖK MED SVARTEDALSSKOLAN

Handelshögskolan och en grupp med niondeklassare från Svartedalsskolan i Biskopsgården besökte i våras advokatbyrån Mannheimer Swartling i Göteborg. Hillevi Börjesson och hennes kollegor berättade om sin vardag på byrån och vägen dit. Besöket var en del av Handelshögskolans arbete med breddad rekrytering.

KLAS OCH ANTON PRISADES FÖR SIN UPPSATS
Handelshögskolestudenterna Klas Martinsson och Anton Åstrand vann 10 000 kronor för sin uppsats ”En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorgansationer”. Priset delades ut av BAS-intressenternas förening.

SNART FYLLER
VI 100 ÅR!

ALUMNTRÄFFAR I SAN FRANCISCO OCH LONDON
Under våren 2019 anordnades för första gången en alumnträff i San Francisco. Ett 20-tal alumner med examen från 1970 till 2018 möttes för en trevlig kväll med mycket skratt och minnen. Även alumnträffen i London – den tredje i ordningen – bjöd på trevlig samvaro, och en chans att uppdatera sig om Handelshögskolans verksamhet.

PRIS TILL DE BÄSTA MASTERUPPSATSERNA

PRIS FÖR UPPSATS OM GRÖNA OBLIGATIONER

NYTT PROGRAM OM URBANISERING, MIGRATION OCH RESURSFÖRDELNING