VÄLKOMMEN TILL

HANDELSHÖGSKOLANS MAGASIN 2019!

I en snabbt föränderlig värld har Handelshögskolan ett ansvar för att kontinuerligt upprätthålla en hög samhällsrelevans. Forskning och utbildning skall svara mot samhällets behov av kunskap och kompetens. Detta förutsätter att vår verksamhet är öppen mot världen och det samhälle vi är en del av. Det finns flera dimensioner av öppenheten, som är nödvändiga och som kompletterar varandra:

En hög grad av internationellt samarbete inom forskning och utbildning är en sådan dimension. Det är en absolut förutsättning för att utveckla och upprätthålla den höga kvalitet vi strävar efter. Handelshögskolans lärare och forskare deltar aktivt i gränsöverskridande akademiska samtal för kunskapsutveckling. Vi samarbetar med lärosäten över hela världen, och har ständigt internationella gästforskare på besök. All undervisning har nära anknytning till vår internationaliserade forskningsverksamhet, vilket är en förutsättning för att den kunskap vi delar med våra studenter skall vara i den absoluta framkanten.Vi strävar också efter att ge våra studenter internationell erfarenhet under studietiden, både genom möjligheten att studera vid något av våra 160 partneruniversitet världen över, och genom att internationella studenter antas till våra kurser och program.Mer än 300 inresande utbytesstudenter bidrar till ett internationellt klassrum i Göteborg och på våra mastersprogram har över 30 procent av de antagna studenterna en grundexamen från ett utländskt universitet.

En annan dimension av öppenhet är relationen med det omgivande samhället. Ett nära samarbete och fortlöpande dialog med organisationer inom näringsliv och offentlig sektor, liksom med ideella sammanslutningar och med våra alumner, är helt avgörande för att Handelshögskolan skall upprätthålla en hög samhällsrelevans och fortsätta att utvecklas som en internationellt stark akademi i takt med tiden.


Handelshögskolans Magasin är ett fönster in mot Handelshögskolan som skildrar ett antal facetter av vår breda verksamhet. Jag hoppas att det skall vara en läsning som väcker tankar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Per Cramér, rektor


REGISTRERA DIG I VÅR NYA ALUMNDATABAS!

Göteborgs universitet har en ny alumndatabas och du måste registrera dig för att fortsättningsvis få inbjudningar och utskick från Handelshögskolan (GDPR).